Iniciatīva “Latvijas skolas soma”- Latvijai 100

darbojas no 2018. līdz 2020.gadam un skolēniem dod iespēju teorētiskās zinašanas papildināt ar iespēju piedalīties dažādos pasākumos, apmeklēt muzejus, teātrus, koncertzāles, uzņēmumus, dabas takas un citviet gūt pieredzi.

Saite uz mājas lapu:

https://lv100.lv/programma/latvijas-skolas-soma/

7.-9.klašu skolēni apmeklē latviešu kinofilmu “Jelgava 94”

Š.g. 8. novembrī 7.-9. klašu skolēni Kalsnavas kultūras namā skatījās Latvijas simtgadei veltīto kino filmu “Jelgava 94”, Tas bija skaudrs stāsts par vēsturi – vidi, cilvēkiem, viņu emocijām, piedzīvoto un pārdzīvoto pirmajos gados pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas. Galvenais varonis – pusaudzis, un visi notikumi tika skatīti caur viņa uztveres prizmu, tā laika apstākļiem un pieredzi. Nejaušs skatītājs šajā kino darbā var saskatīt tikai vardarbību, atkarības un nomācošu tā laika vidi, tāpēc pēc filmas bija ļoti svarīgi izanalizēt redzēto, izrunāt un saprast, kāpēc galvenais varonis tā rīkojās.

7.klasē filma tika pārrunāta klases audzināšanas stundā kopā ar klases audzinātāju un skolas direktori. Skolēni dziļi izprata galvenā varoņa emocijas un rīcību, bet tā laika vides ietekmi uz cilvēku rīcību bija grūtāk izprast, jo redzētais jau ir diezgan sena vēsture un reizēm grūti saprotama mūsdienu bērniem.

  1. klasē šī darba analīze tika veikta literatūras stundā skolotājas S.Kukāres vadībā, kura, lai labāk raksturotu tēlu un vidi, izveidoja arī atsevišķu darba lapu. Skolēni analizēja problēmas, ar kurām saskaras filmas galvenais varonis, piemēram, konflikts ar vecākiem; kur iegūt naudu, ja vecāki nedod, bet ļoti vajag; alkohola lietošana un sekas; kā arī pirmās mīlestības pārdzīvojumi. Skolēni ne tikai centās izdomāt zēna rīcības iemeslus, bet arī iejutās līdzīgā situācijā un prognozēja savu rīcību un dalījās pieredzē.

9.klases skolēni filmu pārrunāja klases stundas laikā kopā ar audzinātāju A.Eiduku.

Direktora vietniece Kalsnavas pamatskolā R.Makovska

7.-9. klašu skolēni dodas uz svētku koncertuzvedumu: ”Sirdspuksti” Latgales vēstniecībā GORS

2019.gada 3. novembrī Kalsnavas pamatskolas 7.-9. klašu skolēni projekta ”Skolas Soma” ietvaros apmeklēja svētku koncertuzvedumu “Sirdspuksti” Latgales vēstniecībā “GORS”.  Brauciena mērķis bija stiprināt patriotisma jūtas pret savu dzimteni  Latviju, iepazīties ar kultūrvides objektiem Latvijā un ar latviešu klasiskās un mūsdienu mūzikas skaņdarbiem un izpildītājiem, mācīties atpazīt, kā ar gaismas, skaņas, horeogrāfijas un vizualizācijas elementiem tiek atklāts uzveduma saturs.

Emocionāli spraigi un vizuāli krāšņi uz skatuves tika izdzīvots stāsts par četrām dabas stihijām: uguni, ūdeni, gaisu un zemi. Stihijas tika atklātas katra ar saviem izteiksmes līdzekļiem dejā, mūzikā un  vizualizācijās. Katrs izteiksmes  veids, papildinot cits citu, radīja plašu emociju gammu koncerta klausītājiem. Skolēni izteicās, ka katra no stihijām bija viegli atpazīstama.

Atbildot uz  jautājumu, vai šāda veida pasākumus vēlētos apmeklēt arī turpmāk, atbildes bija:

“Jā, vēlētos, jo tas papildina manu iztēli un palīdzēja  uz visu paskatīties no cita skatu  punkta.”

“Man ļoti patika atmosfēra un sajūtas, kuras izjutu koncerta laikā.”

“ Ļoti patika, jo varēja uzņemt pozitīvu lādiņu turpmākajam laikam”

“ Jā, man ļoti patika, jo bija iespēja izjust plašu emociju gammu”.

Protams, daži skolēni šāda veida pasākumā lielā koncertzāle bija pirmo reizi, un plašais izteiksmes līdzekļu klāsts radīja apjukumu un neizpratni, kas īsti uz skatuves notiek, bet pieredze bija iegūta, un tas arī ir galvenais pasākuma apmeklējuma mērķis.

Paldies projektam “Skolas Soma”!

Direktora vietniece Kalsnavas pamatskolā R.Makovska

Projekts „Skolas Soma” Kalsnavas pamatskolā

Latvijas simtgades gads mūs ļoti lutina ar daudziem interesantiem pasākumiem un projektiem, kas ļauj ikvienam gan izpausties, gan baudīt citu intelektuālos un radošos panākumus. Projekts „Skolas soma” ir viens no tiem, kurš jau paspējis ieņemt ļoti nozīmīgu lomu skolas ikdienā.

Pateicoties šim projektam, Kalsnavas pamatskolas skolēniem bija lieliska iespēja noskatīties baletu „Riekstkodis” un ieraudzīt Latvijas Nacionālās operas ikdienu no aizkulisēm, redzēt, kā top dekorācijas, kā aktieri gatavojas izrādēm, kā arī pabūt uz lielās skatuves. Lielākajai daļai audzēkņu tā bija pirmā saskare ar baletu, un tādēļ bija ļoti noderīgi, ka jau pirms tam, mūzikas stundās, tika izrunāts izrādes librets, notika iepazīšanās ar komponista biogrāfiju un baleta mākslas īpatnībām.

Mazāko klašu skolēni projekta ietvaros devās uz Valmieru, lai noskatītos teātra izrādi „ 80 dienas apkārt zemeslodei”. Sarunās pēc izrādes skolēni varēja demonstrēt savas zināšanas gan dabas zinībās, gan matemātikā, gan sociālās zinībās un vizuālajā mākslā.

Ikdienā bieži saskaramies ar O.Vācieša dzeju un dziesmu tekstiem, bet tikai retais atpazīst, kas ir autors. Apmeklējot muzeju un tā fantastiskās ekspozīcijas, kur katrs uz mirkli varēja pārtapt dzejniekā, situācija krasi mainījās. O.Vācietis vairs nav tikai rakstīts vārds, bet jau saistās ar konkrēta cilvēka dzīvi, paradumiem un ikdienu, kurā tapa dzeja.

Gan bērni, gan pieaugušie Rīgu ir apmeklējuši bieži, bet cik mēs painteresējamies par konkrēto namu vēsturi, teikām un svarīgiem notikumiem, kuri šeit risinājušies? Ekskursijas laikā, divu stundu garajā pastaigā pa Vecrīgu, skolēnus pavadīja interesants un saistošs gida stāstījums, un, citreiz iegriežoties Vecrīgā, viņi noteikti atpazīs Melngalvja namu, Trīs Brāļus, Jēkaba baznīcu, zinās teiku par Zviedru vārtiem un daudz ko citu. Stundas tēma „Rīga” saturiski tika apgūta ekskursijas laikā.

Esat latvietim un dzīvojot Latvijā, būtiski apzināties, ka mūsu valsts vēsture ir sarežģīta, tai skaitā arī atmodas laiks. 9. klases skolēniem šīs tēmas ir daudzkārt pārrunātas un apgūtas tēmas vēstures mācību stundās, bet redzēt muzeja ekspozīcijas un klausīties profesionāla gida stāstījumā – tā ir cita pieredze. Atgriežoties skolā un strādājot ar skolotājas speciāli izveidotajām darba lapām varēja konstatēt – brauciens bija ļoti produktīvs.

Ne vienmēr jābrauc tālu, lai iegūtu kvalitatīvu kultūras baudījumu. Filma ”Bille” kinoteātrī „Vidzeme” daudziem lika padomāt gan par savu bērnību, līdzcietību, saviem sapņiem un fantāzijām. Atgriežoties skolā, nākamā literatūras stunda tika veltīta šīs filmas analīzei. Filma vairs nebija tikai stāsts par meiteni „Billi”, bet par attiecību kopumu starp cilvēkiem. Skatoties citas filmas, bērni noteikti būs redzīgāki un zinošāki.

  1. klases literatūras mācību satura apguvē R. Blaumanis ir viens no vadošajiem autoriem, bet iepazīties ar noveli „Nāves ēnā” tieši „Brakos”, tas jau cits, daudz spēcīgāks, piedzīvojums.

Paldies, projektam „Skolas soma” par dotajām iespējām vairāk iepazīt un iemīlēt mūsu Latviju!

 

Direktora vietniece Kalsnavas pamatskolā R.Makovska

Skolas somas pasākumu plāns 2. sem. Kalsnava (1)