ESF projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

Projekta darbību īstenošanas laiks

2016. gada 1. janvāris – 2020. gada 31. decembris

Projekta specifiskais atbalsta mērķis :

Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs.

Saite:

http://viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/karjeras_atbalsts_2016_2020/

Tikšanās ar absolventu Ē.Roni

2019.g. 4.martā 7.-9.kl. skolēni tikās ar Smiltenes tehnikuma audzēkni Ēriku Roni. Ēriks Kalsnavas pamatskolu beidza 2017./2018.m.g. Savu izvēli, mācīties par ceļu būves speciālistu, novērtē pozitīvi.

Ērika stāstījums par Smiltenes tehnikumu bija pārliecinošs. Skolēni uzzināja, kādas profesijas var apgūt tehnikumā, kādas ir prasības un noteikumi sekmīgam mācību procesam, kādas ir brīvā laika pavadīšanas iespējas. Skolēni klausījās ar interesi. 9.kl. absolventiem labs piedāvājums, kur turpināt mācības.

Informāciju sagatavoja karjeras konsultante A.Eiduka, foto G.Lapsa

2019.g. 25. janvārī Kalsnavas pamatskolā notika karjeras izglītības pasākums “Ar interesi un atbildību!” Nodarbības 3.-7.kl. skolēniem vadīja žurnāla “Medības. Makšķerēšana.Daba.” darbinieks Valdis Aleksandrovs. Skolēni iepazinās ar žurnālista, korektora un citām ar presi saistītām profesijām, darba specifiku, iespējām apgūt attiecīgās profesijas.

Skolēni uzzināja par žurnālistikas žanriem (TV, radio, presi, internetvidi). Radās izpratne, kas nepieciešams un ir svarīgākais preses darbinieka profesijā: prasme rakstīt  bez kļūdām,  uzrakstīt interesanti un saistoši par attiecīgo tēmu, spēja komunicēt un būt labam psihologam.

Valdis Aleksandrovs iepazīstināja ar savu darba pieredzi, interesantākajiem atgadījumiem, ar kādiem cilvēkiem ticies, veicot žurnālista darbu.

Informāciju sagatavoja karjeras konsultante A.Eiduka