Par izlaidumu

Pamatojoties uz 2020.gada 12.marta LR MK rīkojumu Nr 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” izlaidums  Kalsnavas pamatskolā netiek organizēts.

9.klases skolēniem Apliecību par pamatizglītību izsniegšana notiks svinīgos apstākļos Kalsnavas pamatskolas foajē 2020.gada 13.jūnijā plkst.16.00

Uz Apliecību par pamatizglītību izsniegšanu svinīgos apstākļos ierodas tikai 9.klases absolventi, skolas vadība, klašu audzinātāji un pedagogu pārstāvji, nepārsniedzot skaitu – 25 cilvēki.

Comments are closed.