Palīdzība eksakto mācību priekšmetu apguvē

Lai popularizētu eksaktos priekšmetus jauniešu vidū, kā arī palīdzētu gan vecākiem, gan skolotājiem mudināt bērnus par šiem priekšmetiem interesēties, VAS Latvijas Dzelzceļš atbalsta projektu STeaMup, kura ietvaros ir izveidota mājaslapa steamup.lv.

Mājaslapā regulāri tiek pievienoti jauni teksta uzdevumi, video materiāli, kur tiek izskaidrota mācību viela, rādīti fizikas, ķīmijas eksperimenti. Tāpat arī mājaslapā atrodami vairāki video ar sabiedrībā zināmiem cilvēkiem un blogeriem, kas īpaši populāri tieši jauniešu vidū. Šajos video cilvēki dalās savā pieredzē par to, kāpēc eksaktos priekšmetus ir jāmācās un kur tie pēc tam noder ikdienas dzīvē.

Ņemot vērā to, ka valstī mācības vēl joprojām norit attālināti, pastiprināta uzmanība pievērsta tieši tādu materiālu sagatavošanai, kas var noderēt, mācoties attālināti. Tāpēc vietnē izvietoti fizikas eksperimenti, ko skolēni var veikt paši mājās un vairāki video, kur detalizēti izskaidroti dažādi jēdzieni un darbības matemātikā, ķīmijā un fizikā.

Comments are closed.