Novadu bērnu tautas deju kolektīvu skate

23.martā Madonas KN notika novadu bērnu tautas deju kolektīvu skate. Kalsnavas pamatskolu pārstāvēja 1., 2.kl. un 3., 4.kl. deju kolektīvi.

Paldies deju kolektīvu vadītājai Norai Kampei par bērnu sagatavošanu un piedalīšanos skatē. Paldies skolotājām Ilgai, Ilzei un vecākiem par kopā būšanu skates laikā!

Lai raits deju solis un izturība arī turpmāk!

Comments are closed.