Mācību stunda dabā.

Latviešu valodas un literatūras stunda Alunāna parkā

“Tver mirkli !”

Uzsākot jauno mācību gadu, latviešu valodas un literatūras stundās skolēni tika aicināti doties uz J. Alunāna parku, lai tuvāk iepazītu tur izvietoto informāciju par Kalsnavas pagasta ciemiem un  nozīmīgiem cilvēkiem.

Skolēni ne tikai veica lasītprasmes uzdevumus, bet arī vēroja rasas lāses , kas kā milzīgas mirdzošas pērles krita rudenīgajā, tikko nopļautajā zālē; lūkojās uz skatuvei, kas rīta agrumā kūpēja kā tikko no plīts noņemts zupas katls; ieklausījās putnu dziesmās un sajuta rudenīgās smaržas, kas virmoja gaisā.

Skolēni iemēģināja arī jauno skatuvi, izspēlējot pašsacerētas sarunas ar vēju vai rāmi plūstošo Vesetu. Uz mirkli pat strādniekiem palūdzām pārtraukt parka uzkopšanas darbus , lai varētu baudīt 8.klases skolēnu sniegumu.

Skolēni izveidoja arī spilgtāko salīdzinājumu izstādi, uzrakstot tēlainākos uz krāsainām kļavu lapām.

Noslēgumā skolēni atzīst , ka uzzināja noteikumus, kas jāievēro, apmeklējot parku; pētot karti, izsecināja, ar ko robežojas mūsu pagasts; guva priekšstatu par pagastā nozīmīgiem cilvēkiem un vietām , to vēsturi; kā arī guva jaunu pieredzi , sadarbojoties ar klases biedriem , ar kuriem iepriekš pārī nebija strādājuši.

Septembris,2019

Comments are closed.