Kalsnavas pamatskola

Kalsnavas pamatskolas ēka

Tehniskie darbinieki

Linda Ūdre - Rizga- dir. vietn. saimnieciskajā darbā

Antra Pole- lietvede, kasiere

Vizma Liepiņa- pavāre

Silvija Pūga- pavāra palīgs 

Inta Višņevska- virtuves darbiniece

Uldis Puriņš- remontdarbu strādnieks

Iluta Matvejeva-Lopatko- garderobiste

Brigita Kauliņa- sētniece

Sarmīte Bula- apkopēja

Līga Ruļuka - apkopēja

Anita Teile- apkopēja

Anna Kaļva- apkopēja