Kalsnavas pamatskola

Kalsnavas pamatskolas ēka

2016./2017.m.g.


Pedagoģisko darbinieku skaits: 17

Skolēnu skaits: 128

Klašu audzinātāji

Speciālās izglītības klase- Ināra Tomaševiča

1. Ilze Stikāne

2.- Ilzīte Oga

3.-Marita Grīga

4.- Sandra Kukāre

5.- Aiva Igaune

6.-Astrīda Eiduka

7.- Maira Laure

8.- Vita Priede

9.- Regīna Makovska