Kalsnavas pamatskola

Kalsnavas pamatskolas ēka

Ekskursija skolēniem ar labāko sekmju dinamiku.

2017.gada 22. augustā Eiropas Sociālā fonda projekta nr.8.3.5.0/16/1/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros Kalsnavas pamatskolas 17 skolēni (5.kl.: D. Mažajevs, D. Mednis, G. Vilsons, 6.kl.: R.Kukārs, E.Vorslovs, K.Ādama, 7.kl.: L.Ronis, K.Orlovs, D.Mažajevs, Ie.Gaijsa, R.Stepāne, R.Sudņiks, 9.kl.: S.Mežāns, R.Daugulis, Ē.Ronis) apmeklēja lidostu “Rīga”, Lāču maizes ceptuvi un Rīgas Motormuzeju. Skolēnu grupu pavadīja skolotājas S.Liepiņa un A.Eiduka.

           Ekskursija bija kā balva tiem skolēniem, kuri mācību gada laikā sekmju dinamikā uzrādījuši labus rezultātus.

           Rīgas Motormuzejā skolēni uzzināja daudz interesanta par automašīnām, gide sniedza informāciju par profesijām, kas saistītas ar autobūvi: automehāniķi, auto restauratoru, autosportistu. Zēnus tas īpaši ieinteresēja. Mājās ar dzīvu interesi tika rādīts safotografētais un stāstīts par redzēto un dzirdēto.


              Lidostā ”Rīga” skolēnus sagaidīja laipns, smaidīgs gids, kurš stundas garumā prasmīgi izvadāja pa lidostas teritoriju, sniegdams saistošu informāciju par lidostas dzīvi, cilvēkiem, kas tur strādā un kādu profesiju pārstāvji tie ir.


               Pēcpusdienā nonācām Lāču maizes ceptuvē. Kurš gan Latvijā to nepazīst? Sagaidīja skolēnus gide, kura bija īpašā apģērbā, smaidīga, rosīga un simpātiska. Skolēniem bija atbilstoši sanitārās higiēnas noteikumiem jāsaģērbjas, un tad sākās ceļojums pa maizes ceptuvi: skolēni vēroja, kā strādā maizes ceptuves darbinieki, kā tiek gatavota maize, kādi ir darba apstākļi. Interesantākais bija mirklis, kad pašiem nācās veidot cepumus un kliņģeri, kurus ekskursijas beigās gide izsniedza līdzi. Savukārt skolotāja A.Eiduka veidoja maizes kukuli,- tas arī ceļoja uz Jaunkalsnavu.


              22. augusta ceļojums bija interesants, saistošs ar derīgu informāciju par profesijām, ar nākotnes domu- kas es būšu, par ko es varētu būt, kas mani interesē, kas man vēl jāiemācās?