Kalsnavas pamatskola

Kalsnavas pamatskolas ēka

Piedāvātie ārpusstundu pulciņi 2017./2018. m. g.

Pulciņa nosaukums

Pulciņa vadītājs

Sporta pulciņš

Helmuts Polis

Tautisko deju kolektīva pulciņš

Nora Kampe

Dambretes pulciņš

Herberts Millers

Sporta pulciņš

Andris Kupčs

Orientēšanās tūrisma pulciņs

Andris kupčs

Ansamblis

Ilga Vilkauša

Veidošanas pulciņš

Maira Meženieka


     Pirmdienās turpinās darboties arī Mairas Meženiekas vadītais maksas keramikas pulciņš  (maksa par nodarbību 3 EUR, vecāki ar vadītāju slēdz līgumu).