Latviešu valodas stundas pagasta izstāžu zālē

Beidzot darbiņš pabeigts! Septembrī 5.-9.klašu skolēni latviešu valodas stundā devās uz pagasta bibliotēkas ēku, lai apmeklētu afišu izstādi. Klušu ģimene ir savākusi, saglabājus, izstādījusi senās afišas ( laikaposms 1922.-1945.). Katrs skolēns saņēma darba lapu ar dažāda veida uzdevumiem: jāpēta valodas, ortogrāfijas un interpunkcijas atšķirības, jāizstrādā afišu veidošanas kritēriji. Pēc tam skolēni teorētiskās zināšanas par afišu veidošanu nostiprināja vizuālās mākslas stundā, kā arī praktiski veidoja savas Dzejas dienu afišas.
Šī bija lieliska pieredze, kā veiksmīgi var sadarboties vairāku priekšmetu skolotāji.

Informāciju sagatavoja latv.v. skolotāja Sarmīte Kukāre

Comments are closed.