Karjeras atbalsta pasākums “Trīs labas lietas un mana izvēle”

Pasākums notika projekta Nr. 8.3.5.0/16/1/001 “Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros Kalsnavas pamatskolā 2019.g. 5. aprīlī.

7., 8. un 9.kl. nodarbības vadīja karjeras izglītības konsultants, Mg.Edu. Mārtiņš Geida. Nodarbību mērķis- pašnovērtējuma veikšana, karjeras izvēles prasmju attīstīšana un lēmumu pieņemšana, darba pasaules iepazīšana. Mārtiņš Geida iepazīstināja ar savu dzīves gājumu, apgūtām dažādām profesijām, darba pieredzi, izglītības iespējām Latvijā. Sarunas pamatjautājumi bija: baidīties vai būt drosmīgam, mācīties vai nemācīties, domāt- runāt- darīt.

9.kl. skolēniem nodarbība turpinājās Alunāna parkā: pašnovērtējuma veikšana ar šaujamloku,- tika dota iespēja izvērtēt savas prasmes, vērtības un izvēles, padomāt par nākotnes profesijas apzinātu izvēli.

Informāciju sagatavoja karjeras izglītības konsultante Astrīda Eiduka

Comments are closed.