Kalsnavas pamatskolas komandas vizīte Polijā

Kalsnavas pamatskolas komanda no 25.marta līdz 30.martam Erasmus +  projekta “Jaunie bruņinieki ap apaļo Eiropas galdu”(“The Young Knights of the Round European Table”) ietvaros bija vizītē  Polijā. Komandas sastāvā  bija 3 skolotāji un 6 skolēni. Šī bija pirmā projekta vizīte ārzemēs kopā ar skolēniem. Nākamgad skolēni  dosies uz Itāliju un Portugāli, bet jau oktobrī projekta partnerskolu komandas viesosies Kalsnavas pamtaskolā.

Polijā Kalsnavas pamatskolas komanda devās uz Varšavu, kur apmeklēja skolu Ursus reģionā. Jau lidostā skolēnus laipni sagaidīja poļu ģimenes, ar kurām skolēni, izmantojot sociālos tīklus, jau iepriekš bija sakontaktējušies. Poļu skolēni un vecāki uzņēmās rūpes par mūsu bērniem, sniedzot viņiem priekšstatu par tradicionālo poļu virtuvi, vēsturi, kultūru un tradīcijām, iepazīstināja ar ievērojamākajām vietām Varšavā.

Vizītes laikā mūsu skolēni kopā ar jauniegūtajiem poļu draugiem apmeklēja arī mācību stundas, kopīgi paēda pusdienas skolas ēdamzālē. Savukārt Kalsnavas pamatskolas skolotājas vadīja mācību stundu poļu skolēniem, kur ar dažādu metožu un aktivitāšu palīdzību pilnveidoja skolēnu zināšanas, prasmes un iemaņas par tematu”Food”.

Tā kā viens no projekta galvenajiem uzdevumiem ir iepazīt dažādu tautu ēdienu un ēšanas paradumus, tad mūsu skolas komanda  piedalījās arī radošajā moderno poļu ēdienu gatavošanas darbnīcā. Skolēni paši gatavoja ēdienu, pēc tam arī notika degustācija. Bērni guva iemaņas netradicionālu pankūku gatavošanā, kā arī iemēģināja roku poļu pelmeņu pildīšanā un vārīšanā. Darbnīcu vadīja Jagna Niedzielska un Michal Kepinski, kas ir Varšavā ļoti slaveni šefpavāri.

Pēc sešu dienu kopā būšanas Varšavas lidostā nobira neviena vien asara, jo, kā raksta paši skolēni, tika iegūti jauni draugi, gūti neaizmirstami iespaidi. Skolēniem tā bija jauna, pozitīva un interesanta pieredze.

Visas vizītes laikā skolēni sazinājās tikai angļu valodā, tā pilnveidojot angļu valodas zināšanas ikdienas situācijās.

Par publikācijas saturu atbild tikai un vienīgi autors, tā neatspoguļo Eiropas komisijas vai aģentūras viedokli.

Teksts, foto  Sarmīte Kukāre

Comments are closed.