Ēnu dienu prezentācija sākumskolā

2. martā notika kopīga audzināšanas stunda 2., 3. un 4.klasei, kuras laikā notika prezentācija par ēnošanas pieredzi.

3.klase ēnoja kopīgi, klases audzinātājas Sandras Kukāres vadībā. Viņu ēnošanas vieta bija Kalsnavas arborētums, 3.klases skolēna Artūra Trofimova tēva darbavieta.

Prezentācijā skolēni stāstīja par Ēnu dienā piedzīvoto un izdarītajiem secinājumiem par arborētumā redzētajām profesijām.

4.klases skolēni ēnot devā pa vienam, pārī un grupā pa trim. Ēnošanas vietu izvēle notika sadarbojoties skolēniem, vecākiem un klases audzinātājai Guntai Lapsai.

Lai sagatavotos prezentācijai, skolēniem bija jāsadarbojas ar vecākiem (kuriem klases audzinātāja bija devusi konkrētu uzdevumu), ar datorikas skolotāju un latviešu valodas skolotāju.

Prezentāciju veidošanai tika izstrādāti vienoti kritēriji, un vairāku mācību un audzināšanas stundu garumā 4.klases skolēni patstāvīgi strādāja pie prezentāciju gatavošanas, izmantojot Ēnu dienas veidlapās pašu ierakstīto informāciju, savas uzņemtās fotogrāfijas un  prezentācijas kritērijus.

Uz prezentēšanu tika aicināti arī 4.klases vecāki. Paldies tiem, kuri varēja ierasties!

 

Comments are closed.