Tēvu diena Kalsnavas pamatskolā aizritēja zem karoga „Ģimenē ir spēks!”     Atraktīvā ceļojumā devās 24 ģimenes. Smaids un degsme rotājās gan bērnu, gan vecāku, gan vecvecāku sejās. Noslēgumā visus sasildīja tradicionālā Spēka zupa. Paldies māmiņām un visiem organizatoriem un dalībniekiem! Uz tikšanos pavasarī, 
Read more
20.martā, Starptautiskajā laimes dienā, skolas līdzpārvaldes grupa Dagnijas Mažajevas vadībā veica aptauju: Vai tu esi laimīgs? Starptautisko laimes dienu pirms pāris gadiem ieviesa ANO Ģenerālā asambleja. Ideju par šādas dienas ieviešanu ierosinājusi Butānas karaliste un vienbalsīgi atbalstīja visas 193 ANO dalībvalstis. Butāna ir vienīgā valsts 
Read more
18.februārī  Kalsnavas pamatskolā viesojās  jaunieši no Madonas novada Jauniešu domes. Vizītes mērķis,  lai iepazīstos ar mūsu skolas līdzpārvaldes dalībniekiem, uzklausītu viņu domas, ieteikumus un idejas. Prieks, ka mūsu novadā ir tik aktīvi un radoši jaunieši!
Read more
1.februārī skolas līdzpārvalde bija noorganizējusi sporta pēcpusdienu sākumskolas skolēniem. Sportiskas aktivitātes, saliedētas komandas un sacensības spars valdīja ik uz soli. Paldies līdzpārvaldes skolēniem par radošumu un sportiskām aktivitātēm. Foto: Edijs Trofimovs 4.kl.
Read more