4.novembrī plkst.19.00 vecākiem u.c. interesentiem tiek piedāvāta iespēja tiešsaistē noklausīties  psihoterapeitu lekcijas . N.S.Konstantinovs_lekcija b.e.inteliģence_lekcija
Read more
Cien.vecāki!   Nosūtu  2 infografikas – ieteikumus sarunai ar savu bērnu par karjeras jautājumiem: 1.„Kā veidot veiksmīgu vidi sarunām par karjeru”  – https://www.viaa.gov.lv/lv/ieteikumi-vecakiem#ka-veidot-veiksmigu-vidi-sarunam-par-karjeru ; 2. „Tehnoloģijas ģimenē – draugs vai svešinieks”  – https://www.viaa.gov.lv/lv/ieteikumi-vecakiem#tehnologijas-gimene-draugs-vai-svesinieks .   Ar cieņu – pedagogs karjeras konsultants Jolanta Pabērza, mob.tālr. 29382304.
Read more
Karjeras konsultante Jolanta Pabērza 7. – 9.klašu skolēniem piedāvā informāciju par  iespējām iepazīt IKT profesijas virtuāli: 1. Ko slēpj IKT? – https://www.facebook.com/TavaiKarjerai/videos/1899467463589692 (video  – 6:06 min.) 2. Hakeris bunkurā vai sausiņš birojā. Ko īsti dara IKT speciālists? – https://www.youtube.com/watch?v=1hnRFuA2kno&ab_channel=LatvijasLauksaimniec%C4%ABbasuniversit%C4%81te (video ilgums 30:59 min). 3.Kā es nokļuvu IKT nozarē? 
Read more
Karjeras nedēļas ietvaros karjeras konsultante Jolanta pabērza iepazīstināja interesentu par to, kā notiek individuālās karjeras konsultācijas. Prezentāciju skat. šeit: Kā notiek individuālā karjeras konsultācija skolā__ _pptx
Read more
Arī Kalsnavas pamatskola piedalās no 11.oktobra līdz 15.oktobrim  valstī notiekošajā  Karjeras nedēļā. Skat. informāciju pielikumā! Informācija par Karjeras nedēļu
Read more
22. augustā, saulainā ceturtdienas pusdienlaikā uz kuģa Romantika notika Lasīšanas stafetes Noslēguma pasākums. Uz kuģa pulcējās vairāk nekā 400 lasītāji, viņu vecāki un draugi, bibliotekāri, rakstnieki, tulkotāji un mākslinieki. Patiess prieks, ka čaklo lasītāju vidū bija mūsu skolas skolēns ARNIJS PRIEDE. Vecuma grupā 7-9 gadi 
Read more
afisa
Read more
Izlaidumu norises laiki Madonas novadā skatāmi saitē: http://www.madona.lv/lat/?ct=izgl_aktualitates&fu=read&id=8564
Read more
Šodien (01.06.) ir Starptautiskā bērnu aizsardzības diena un arī vasaras brīvlaika pirmā diena. Tādēļ, lai vecāki un bērni vasaru izbaudītu bez raizēm, Valsts policija aicina vecākus atgādināt bērniem par drošību. Valsts policija aicina vecākus atgādināt bērniem par drošību ceļu satiksmē. Iela jāšķērso pa gājēju pāreju 
Read more