3.maijā sākumskolas skolēni pulcējās skolas foajē, lai kopīgi svinētu Baltā galdauta svētkus. Uzzinājām, kādus svētkus svin 4.maijā, atklājām ar ko var lepoties ikviens Latvijas iedzīvotājs, minējām mīklas par Latviju, izdejojām latviešu tautas dejas un našķojāmies ar svētku kliņģeri.
Read more
Kalsnavas arborētumā ir iespēja baudīt ne tikai dabas skaistumu, bet arī priecāties par Starpnovadu mājturības konkursa izstādi. Skaisto darinājumu autori ir skolēni. Arī Kalsnavas pamatskola ir pārstāvēta: Arīna Gadžijeva 6.kl., Elīna Kalniņa 7.kl., Marija Mežāne, Mareks Kosmačevskis, Toms Orlovs un Kristaps Pinka 9.kl. Izstādi var 
Read more
Izdevniecība „Ezerrozes grāmatas” aicināja skolēnus iesniegt savus rakstītos dzejoļus par māmiņu, lai taptu grāmata “Māmiņ, Tev!”. No grāmatā 283 autoru dzejoļiem ir sastopami arī mūsu skolas 3.klases skolēnu darbi. Paldies Ievas mammai par ierosinājumu piedalīties! Informāciju sagatavoja 3.kl.audz. I.Stikāne
Read more
Par ikgadēju tradīciju mūsu skolā ir kļuvusi pavasara rokdarbu izstāde. Paldies 5.-9.klašu skolniecēm par interesantajiem darinājumiem mājturības stundās! Foto un informāciju sagatavoja mājturības skolotāja Sandra Kukāre  
Read more
Arī 1.klases skolēni nedēļas nogalē (12.aprīlī) apmeklēja Kalsnavas arboretumu, lai piedalītos projekta “Izaudzē pats!” aktivitātēs. Paldies atsaucīgajiem arboretuma darbiniekiem par doto iespēju izzināt augu pasauli. Foto un informāciju sagatavoja 1.kl.skolotāja Marita Grīga
Read more
11.aprīlī pie 1. un 2.klases skolēniem skolā ciemojās bērnu GRĀMATAS, ar kurām iepazīstināja pagasta bibliotekāre Iluta. Skolēni ne tikai iepazinās ar skaistajām ilustrācijām interesantajās grāmatās, bet arī paši tās pētīja un klausījās bibliotekāres izjustajā lasījumā. Paldies Ilutai par draudzīgo grāmatu rītu! Foto un informāciju sagatavoja 
Read more
Pasākums notika projekta Nr. 8.3.5.0/16/1/001 “Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros Kalsnavas pamatskolā 2019.g. 5. aprīlī. 7., 8. un 9.kl. nodarbības vadīja karjeras izglītības konsultants, Mg.Edu. Mārtiņš Geida. Nodarbību mērķis- pašnovērtējuma veikšana, karjeras izvēles prasmju attīstīšana un lēmumu pieņemšana, darba pasaules iepazīšana. 
Read more
9.aprīlī 3.klases skolēni piedalījās LVM arborētuma meistarklasē “Izaudzē pats!”. Zinošu vadītāju stāstījums par augiem, darbošanās siltumnīcā, padomi, uzmundrinājumi, tas viss mums noderēs audzējot izvēlētos kokaugus! Foto un informāciju sagatavoja 3.kl.audz. Ilze Stikāne Par iespēju piedalīties meistarklasē skatīt saitē: https://www.mammadaba.lv/mammadaba-jaunumi/2769-lvm-kalsnavas-arboretuma-aicina-audzet-kokaugus?fbclid=IwAR2CL8sJNE_7HW6OjRBOL0dQwceR30zIe
Read more
2019.g. 8. aprīlī Kalsnavas pamatskolas 8.kl. skolēni un viens 9.kl. skolēns  MPS darbinieku vadībā izkarināja pašu taisītos putnu būrus. Putnu būrus skolēni mājturības skolotāja A.Kupča vadībā gatavo nu jau 15 gadus. Visvairāk būrīšu bija izgatavojis 8.kl. skolēns K.Orlovs. A. Višņevskis novadīja konkursu par putniem, tas 
Read more
4.aprīlī Madonā notika Madonas, Cesvaines, Ērgļu, Lubānas un Varakļānu novadu skolu 1.un 2.klašu skolēnu glītrakstu konkurss. Mūsu skolu pārstāvēja 1.klases skolēns Kristers Mežaleons un 2.klases skolniece Anete Vintiša. Īpašs prieks un lepnums, jo par glītāko darbu 2.klašu grupā (1.vieta) tika atzīts Anetes rakstu darbs! Paldies 
Read more