Atzīmējot Dzejas dienas, sākumskolas klasēm notika pasākums, kuru organizēja skolotāja Sandra Kukāre sadarbībā ar Kalsnavas pagasta bibliotekāri Ilutu Puzāni. Jau no paša rīta nelielā izstādē bija iespēja apskatīt skolēnu atnestās dzejoļu grāmatas. Pasākumā gaitā skolēni, praktiski darbojoties, neklātienē iepazinās ar populārākajiem bērnu dzejoļu autoriem un 
Read more
10.septembrī 6.klase devās uz Velēnu meža ekspedīcijā, lai apgūtu dabaszinības mežā kopīga piedzīvojuma veidā. Tas bija citādāk nekā ierastā mācību stunda. Skolēniem, praktiski darbojoties, bija iespēja izzināt mežu.
Read more
Latviešu valodas un literatūras stunda Alunāna parkā “Tver mirkli !” Uzsākot jauno mācību gadu, latviešu valodas un literatūras stundās skolēni tika aicināti doties uz J. Alunāna parku, lai tuvāk iepazītu tur izvietoto informāciju par Kalsnavas pagasta ciemiem un  nozīmīgiem cilvēkiem. Skolēni ne tikai veica lasītprasmes 
Read more
21.maijā 3. un 4.klases skolēni kopā ar vecākiem devās ekskursijā uz Kārļa Skalbes dzimtajām mājām “Saulrieti”  un Līgatnes dabas takām. Mācību gada garumā gūtās zināšanas vainagojās ar uzviju, jo skolēni uzzināja jaunu informāciju par Kārli Skalbi, kā arī tikās ar mums visiem pazīstamo zvērkopi Velgu 
Read more
Pašā pavasara ziedonī 16. maijā Kalsnavas arborētumā notika starpnovadu mājturības konkursa „Kas kaitēja nedzīvot diža meža maliņā” noslēguma pasākums. Sapulcējās 5.-12. klašu skolēni no 16 izglītības iestādēm. Triju nedēļu garumā arborētuma apmeklētāji varēja priecāties par 60 skolēnu interesantajiem un oriģinālajiem rokdarbiem. No mūsu skolas piedalījās 
Read more
Kad ābeles zied, putni apkārt vītero un visapkārt smaržo pavasaris, 5. klases skolnieces mājturības un tehnoloģiju stundā gatavoja dažādu veidu sviestmaizes, pamatoja savu veikumu, klāja piknika vietu ābeļdārzā. Meitenes pašas izdomāja, kā netradicionāli un interesanti rast pieeju mācību procesam. Patiess prieks par Jums! Mājturības skolotāja: 
Read more
13.maijā, Jura Alunāna parkā, svinējām latviešu valodas bagātību un Jura Alunāna 187. dzimšanas dienu. Kalsnavas pamatskolas skolēniem un citiem interesentiem tika dota iespēja iziet piecas stacijas un pārbaudīt savas zināšanas dažādos uzdevumos, kas saistīti ar mūsu valodas daudzveidību- minot senvārdus, ilustrējot sakāmvārdus, atbildot uz dažādiem 
Read more
9.maijā Praulienas pamatskolā notika I. Indrānes literārās jaunrades konkursa noslēguma pasākums. Dalība konkursā ir kļuvusi tradicionāla mūsu skolas skolēniem kopā ar latviešu valodas skolotāju Vitu Priedi. Šogad Atzinību ieguva Alise Orlova no 5.klases. Paldies skolotājai un skolēniem par dalību konkursā! Foto: Vita Priede
Read more
7.maijā Madonas KN notika novada olimpiāžu uzvarētāju sumināšanas svētki. Paldies visiem skolēniem, kuri piedalījās starpnovadu olimpiādēs 2019./2020.m.g.! Pateicība skolotājiem par skolēnu sagatavošanu olimpiādēm! Paldies vecākiem par bērna atbalstu un kopā būšanu! Foto: A.Veckalniņš no www.madona.lv
Read more