7.maijā Madonas KN notika novada olimpiāžu uzvarētāju sumināšanas svētki. Paldies visiem skolēniem, kuri piedalījās starpnovadu olimpiādēs 2019./2020.m.g.! Pateicība skolotājiem par skolēnu sagatavošanu olimpiādēm! Paldies vecākiem par bērna atbalstu un kopā būšanu! Foto: A.Veckalniņš no www.madona.lv
Read more
9.aprīlī Cesvaines vidusskolā notika vizuālās mākslas olimpiāde. Olimpiādē piedalījās jaunie mākslinieki no Varakļānu, Cesvaines, Ērgļu, Lubānas un Madonas novadiem. 1.-3.klašu grupā Artūrs Trofimovs (2.kl.) ieguva atzinību (pieteikts 51 dalībnieks), bet 8.-9.kl.grupā (no 38 dalībniekiem) Mareks Kosmačevskis (9.kl.) ieguva 3.vietu! Paldies visiem mūsu skolas māksliniekiem, kuri 
Read more
4.aprīlī Madonā notika Madonas, Cesvaines, Ērgļu, Lubānas un Varakļānu novadu skolu 1.un 2.klašu skolēnu glītrakstu konkurss. Mūsu skolu pārstāvēja 1.klases skolēns Kristers Mežaleons un 2.klases skolniece Anete Vintiša. Īpašs prieks un lepnums, jo par glītāko darbu 2.klašu grupā (1.vieta) tika atzīts Anetes rakstu darbs! Paldies 
Read more
4.aprīlī Madonā notika novadu 4.klases skolēnu olimpiāde matemātikā un latviešu valodā. Mūsu skolu pārstāvēja un labus rezultātus ieguva Ričards Skeranskis un Rainers Puzāns. Paldies skolēniem par piedalīšanos! Pateicība skolotājai Ilzītei Ogai par skolēnu sagatavošanu olimpiādei!
Read more
3. aprīlī angļu valodas olimpiādē Madonā piedalījās 8.klases skolniece Ieva Karīna Gaijsa un 6.klases skolniece Adrija Sondare, kurai pietrūka tikai 2punkti līdz godalgotai vietai. Prieks par meiteņu atsaucību un centību! Informāciju sagatavoja angļu valodas skolotāja Sarmīte Kukāre
Read more
Kamēr citi baudīja brīvlaiku, 5.klases skolnieces- Elizabete Bruka, Kristīne Bernāne, Marija Jurjāse- 15.martā piedalījās Latgales reģiona atklātajā latviešu valodas olimpiādē 5.-6.klasēm Rēzeknē. Elizabeti tikai 1 punkts šķīra no godalgotas vietas. Foto un informāciju sagatavoja latviešu valodas skolotāja Vita Priede.
Read more
28.februārī Cesvaines vidusskolā notika Madonas novada latviešu valodas un matemātikas olimpiāde 3.klases skolēniem. Kalsnavas pamatskolu latviešu valodas olimpiādē pārstāvēja 3.klases skolniece Ieva Russaka. Īpašs prieks bija uzzinot, ka Ieva ieguvusi 2.vietu! Apsveicam un lepojamies! Foto un informāciju sagatavota 3.kl.sk.I.Stikāne
Read more
14.janvārī Toms Orlovs (9.kl.) un Ieva Karīna Gaijsa (8.kl.) piedalījās latviešu valodas un literatūras olimpiādē. Toms ieguva atzinību, bet Ievai kopvērtējumā 5.vieta. Paldies skolotājai Vitai Priedei un skolēniem  par sasniegumiem!
Read more