Skolas aktīvākās meitenes vēlas skolas ikdienu padarīt krāsaināku, līdzdarboties skolas jautājumu lemšanā un pilnveidot savas organizatoriskās prasmes. Viņas aicina iesaistīties arī Tevi- Kalsnavas pamatskolas skolēn! afiša  
Read more
2020. gada 9. martā Jaunsardzes instruktora M.Rimšāna vadībā notika pārgājiens- nometne kurā piedalījās  mūsu skolas skolēni – Reinis Kukārs, Niks Cīrulis, Dāvis Mednis, Renārs Znotiņš, Ralfs Ruļuks, Laura Gadžijeva, Samija Ģēģere, Brendons Lī Valdmanis un Matīss Lopatko.  
Read more
27.un 28.februārī Kalsnavas pamatskolas teātra pulciņš un 4. klases skolēni, kuri mūzikas skolā apgūst kāda instrumenta spēli, sniedza koncertu Kalsnavas centra cilvēkiem ar īpašām vajadzībām ( 27.februārī) un PII “Lācītis Pūks”audzēkņiem (28.februārī). Skatītāji ļoti silti uzņēma skolēnu priekšnesumus. Ar interesi sekoja līdzi teātra pulciņa pašsacerētās 
Read more
27.februārī Mārcienas pansionātā ciemojās Kalsnavas pamatskolas 2.klases skolēni un audzinātāja Marita Grīga. Tikšanās un koncerts par godu februāra mēneša jubilāriem noritēja abpusēji sirsnīgā gaisotnē. Iepriecināti jutās gan bērni, gan pansionātā dzīvojošie. Paldies mūzikas skolotājai Ilgai Vilkaušai un Roberta mammai par uzaicinājumu! Teksts un foto- M.Grīga
Read more
Skolas līdzpārvaldes grupa aicina pieteikties skolas tenisa turnīram. Plānots, ka tas tiks organizēts atsevišķas klašu grupās: 1. – 4. un 5. – 9. Skolēni, esiet aktīvi, jo turnīra rīkošana atkarīga no pieteikumu skaita!  
Read more
22.februārī Madonā notika dambretes turnīrs, kurā Ralfs Avotiņš izcīnīja 3.vietu, Anete Vintiša 2.vietu un Endijs Pūga 2.vietu. Sveicam ar panākumiem un vēlam veiksmi turpmākajos turnīros!
Read more
Skolēnu līdzpārvaldes vadītāja Alita Mežāne ar vietnieci Reičelu Stepāni un aktīvākajiem skolēniem – Danielu Mažajevu, Kristeru Orlovu, Renāru Liepiņu sagatavoja lielisku Valentīndienas noskaņu. Nedēļas garumā darbojās  Valentīndienas pasts un katram bija iespēja savu Valentīndienas apsveikumu ielikt gaumīgi noformētajā pastkastītē. 14.februārī skolas foajē tika izveidots fotostūrītis, 
Read more