2005./2006. mācību gads

53.izlaidums


Audzinātājas- Aiva Igaune, Maira Laure

1. Ancēna Lāsma

2. Andrejeva Dana

3. Bērziņš Andis

4. Deiča Kitija

5. Dzalbe Austris

6. Gredzens Klavis

7. Kokareviča Snežana

8. Krēsliņš Matīss

9. Kukāre Elīna

10. Lapsa Gundega

11. Bariņš Jānis

12. Bernāns Krišs

13. Blūma Sanita

14. Čamanis Kaspars

15. Detkova Līva

16. Drozds Artūrs

17. Kotova Monika

18. Liepiņa Kristīne

19. Lūsis Jānis

20. Mežaleone Laura

21. Mītere Jana

22. Motivāne Lelde

23. Siliņa Sigita

24. Sīle Ilona

25. Švabinska Eva

26. Teilis Artūrs

27. Zīle Laura

28. Plociņa Iveta

29. Priedcēlāja Gunta

30. Rieksta Ilze

31. Ronis Jānis

32. Stērste Edīte

33. Tilhena Baiba

34. Zagorskis Jānis

Comments are closed.