1989./1990. mācību gads

37.izlaidums

 1. Auziņa Vita
 2. Ābele Ainis
 3. Ābele Inta
 4. Balode Everita
 5. Bergmane Sarmīte
 6. Fabriks Valdis
 7. Kalniņš Sandis
 8. Kukārs Ainārs
 9. Kovaļevska Inese
 10. Kmita Nellija
 11. Medne Baiba
 12. Langenfelds Gints
 13. Lopatko Linards
 14. Ozoliņš Guntis
 15. Pakārkle Sarmīte
 16. Rudbāržs Salvis
 17. Rudzītis Jānis
 18. Telners Aldis
 19. Solovjeva Jolanta
 20. Šmite Gunita
 21. Siliņa Aija
 22. Vickops Oskars
 23. Vigule Marika
 24. Vilnītis Jānis
 25. Vilčevska Solvita
 26. Vorslova Jolanta
 27. Zaikovska Ilze
 28. Zaikovska Māra
 29. Ādamsons Kaspars
 30. Siliņš Jānis
 31. Korneļuka Žanna
Comments are closed.