1965./1966. mācību gads

13.izlaidums

 1. Audze Maija
 2. Balode Brigita
 3. Bandere Velta
 4. Cipulis Edvīns
 5. Dūma Dace
 6. Guds Jānis
 7. Kalniņa Dace
 8. Kanevāle Vita
 9. Koreņika Mārīte
 10. Krūze Raitis
 11. Morozova Ludmila
 12. Ozoliņa Daina
 13. Počs Juris
 14. Purgaile Rudīte
 15. Putāne Lūcija
 16. Purviņš Nikolajs
 17. Rizga Anita
 18. Stučka Mārīte
 19. Šmits Ojārs
 20. Vigule Rasma
 21. Zaķe Aija
 22. Lapsiņa Astra
 23. Liepiņa Aija
 24. Šteinberga Dzintra
 25. Kaļva Dzidra
 26. Vītoliņa Grieta
Comments are closed.