1964./1965. mācību gads

12.izlaidums

1.      Bekasova Taņa

2.      Bernarčika Liene

3.      Čepāne Milda

4.      Guds Antons

5.      Gai Lilija

6.      Kalēja Imanta

7.      Kalniņš Juris

8.      Kalniņš Visvaldis

9.      Kaminskis Gatis

10.  Kļaviņš Andris

11.  Langenfelds Ivars

12.  Liniņa Inese

13.  Līcīte Skaidrīte

14.  Martinsons Jānis

15.  Pastare Tekla

16.  Počs Jānis

17.  Pupse Vaira

18.  Treija Valda

19.  Teile Sarmīte

20.  Sarmulis Antons

21.  Grabane Dzidra

22.  Kalniņš Guntars

23.  Lapiņa Maija

Comments are closed.