1957./1958. mācību gads

6.izlaidums

 1. Avotiņa Aina
 2. Avotiņa Herta
 3. Balodis Jānis
 4. Banders Osvalds
 5. Blūma Tora
 6. Čakstiņa Ruta
 7. Dzosēna Ingrīda
 8. Gavriļenko Brigita
 9. Graudiņš Ansis
 10. Jurjāss Gunārs
 11. Kaminskis Jānis
 12. Korotkevičs Valdis
 13. Kupčs Gunārs
 14. Ķeirāne Ausma
 15. Noveičuka Jevģenija
 16. Ozoliņa Aina
 17. Pavārniece Astrīda
 18. Pliene Velga
 19. Priecums Jānis
 20. Rubenis Ģirts
 21. Sudārs Ziedonis
 22. Šmite Rita
 23. Ūdre Dzintra
 24. Ūsiņš Valdis
 25. Vagoliņa Aija
 26. Vīgante Elga
 27. Vīgante Milda
 28. Vīhants Uldis
 29. Zariņš Valdemārs
 30. Zeņķo Jānis
 31. Židovs Ivars
Comments are closed.